GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5013213
od 10 grudnia 2004

Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów


obrazek Archiwum przetargów
obrazek drukuj zawartość tabeli
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę gruzu asfaltowego z recyklingu »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku na powierzchni 420 m2 »

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60000EURO na dostawe produktów i paliw z ropy naftowej - oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2007r. »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000EURO na remont nawierzchni dróg gminnych. »

Dostawa fabrycznie nowego z 2006r. samochodu dostawczego FURGON na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie szt. 1 »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na zakup i montaż separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami w celu uzbrojenia wylotów kanalizacji deszczowych na Osiedlu Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieścisku. »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na odnowę obiektów sportowych we wsi Popowo Kościelne »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na odnowę obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo - rekreacyjnych - zagospodarowanie terenu zieleni »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na na odnowę obiektów sportowych we wsi Popowo Kościelne »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na na odnowę obiektów użyteczności publicznej we wsiach Popowo Kościelne i Sarbia - roboty budowlano remontowe »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów drogowych oraz materiałów ogólnobudowlanych dla potrzeb Brygady Robót Komunalnych »

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną »

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów i paliw z ropy naftowej: oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2006 r. »

Przetarg nieograniczony na dostawę transporterów taśmowych na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę mieszarki z koszem transportowym na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę krajarko-nagniatarki (bigówka) na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dwóch tuneli foliowych i stołów przesuwnych na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia niszcząco-belującego na potrzeby ZAZ w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Gorzewo i Kłodzin »

Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie »

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130.000 euro - kredyt długoterminowy »

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro - adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gołaszewie na Zaklad Aktywności Zawodowej (ZAZ) »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro - dostawa materiałów budowlanych »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro - dostawa krawężników drogowych, kostki betonowej i obrzeży chodnikowych »

Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro - budowa nowych nawierzchni asfaltowych, remont cząstkowy dróg gminnych oraz dostawa gruzu asfaltowego z recyklingu »

Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł »
obrazek