GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5013120
od 10 grudnia 2004
Dotacje i projekty unijne » Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej

Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej
obrazek

 

Gmina Mieścisko w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” zrealizowała operację pod nazwą „Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej.”

W ramach projektu powstała świetlica, która umożliwi mieszkańcom gminy Mieścisko, dostęp do nowego obiektu ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania: 303 111,69 zł.

Dofinansowanie: 170 525,00 zł.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek