GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5092126
od 10 grudnia 2004

Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszeniaobrazek { Podkategorie }
obrazek drukuj zawartość tabeli
obrazek

obrazek Aktualności, ogłoszenia
obrazek drukuj zawartość tabeli
Złożenie wiązanki pod pomnikiem na rynku w Mieścisku »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego »

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego »

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEŚCISKO W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY. »

Kontakt z Urzędem Skarbowym »

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek »

Kondolencje »

Komunikat w sprawie otwarcia biblioteki w Mieścisku »

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEŚCISKO W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLA. »

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego »

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEŚCISKO w sprawie zasad obsługi klientów Urzędu Gminy Mieścisko »

Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II o uzupełnieniu składów komisji wyborczych spośród wyborców spełniających następujące warunki: osoby chętne mają ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia oraz stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. »

Informacja z Urzędu Skarbowego!!! »

INFORMACJA - Ogłoszenie naboru wniosków o dotację dla spółek wodnych »

Informacja dla Seniorów!!!! Platforma ABC Senior »

INFORMACJA - Odpady z miejsc kwarantanny traktuje się jak odpady komunalne »

Komunikat Nr 4 Wójta Gminy Mieścisko ws. Koronawirusa »

Zamknięcie PSZOK!!! »

Informacja dla mieszkańców »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - przymrozki »

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY - uproszczony wniosek o odroczenie płatności »

Komunikat Nr 3 Wójta Gminy Mieścisko ws. Koronawirusa »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisku »

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa suchej plaży, fontanny posadzkowej, placu zabaw oraz siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 434/11, obręb Mieścisko". »

Kondolencje »

KOMUNIKAT dotyczący działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego »

INFORMACJA - Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej w 2020 roku »

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIEŚCISKO w sprawie zmian zasad obsługi klientów Urzędu Gminy Mieścisko »

Informacja z Urzędu Skarbowego »

Informacja od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych »

Informacja - Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku »

KOMUNIKATOR MIEJSKI - informacje »

KOMUNIKAT Nr 2 Wójta Gminy Mieścisko »

KOMUNIKAT Wójta Gminy Mieścisko »

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW - 12.03.2020 »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEŚCISKO - PIT za 2019 rok »

Ogłoszenie - zaproszenie na drugą dawkę szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno »

Ogłoszenie w sprawie koronawirusa »

Spotkanie informacyjne nt. Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020 »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEŚCISKO - PIT za 2019 rok »

Informacja ze złożenia ofert - dotyczy zapytania ofertowego z dnia 15.01.2020 r. w sprawie składania ofert na dostawę kruszywa wraz z transportem. »

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH »

Stypendium Stowarzyszenia SPES »

Badanie budżetów gospodarstw domowych. »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Animatora Sportu w Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" »

Informacja dla producentów i dystrybutorów ziemniaków. »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w programie "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje". »

Agencja Wykonawcza EACEA zarządzająca programem "Europa dla obywateli" ogłosiła otwarte nabory wniosków. Dla organizacji pozarządowych, samorządów, organizacji i instytucji nienastawionych na zysk »

UWAGA ROLNICY!!! Szkolenie »

Ogłoszenie Wójta Gminy Mieścisko !!! »

PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!! »

Prace porządkowe i remontowe wykonywane na trerenie powiatu wągrowieckiego w dniu 08.01.2020 »

Informacja - sprzedaż biletów miesięcznych do Gniezna »

Kompostownik czy brązowy pojemnik na bio - informacje dla mieszkańców »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Popowo Kościelne II »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu-brojlerów" »

Program badań przesiewowych raka jelita grubego »

Informacja - Gmina Mieścisko przeprowadza dokumentację zabytków w dniach 16 - 23.11.2019 r. »

PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!! »

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego »

Kondolencje »

Rozkład-jazdy-Gniezno-Mieścisko od 01.11.2019 r. - MB Bus Błaszczyk »

Wójt Gminy Mieścisko zaprasza na obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r. »

Daj sobie szansę - zbadaj się. Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n. - "Przebudowa stacji WN/SN Piastowice na działce nr 232/3, obręb Miłosławice" »

„Gąska dobra na wszystko” - V Festiwal Smaków - 11.11.2019 r. o godz. 13.00 »

Informacja Rejestr BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami »

Ogłoszenie - przydział lokalu »

Informacja Wójta Gminy Mieścisko w sprawie korzystania z terenu który należy do Gminy Mieścisko (pasy drogowe, pobocza dróg, chodniki, pasy zieleni, rowy, itd.) »

Zezwolenie kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego - informacje »

UWAGA !!! - Spotkanie informacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszeń zwykłych na temat form prowadzenia księgowości, terminach i formach składania deklaracji do Urzędu Skarbowego. »

Kondolencje »

Ważna informacja dla rolników !!! »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53 - silny wiatr »

Muzyczna Lekcja Historii - 18 października 2019 r. Mieścisko, Dom Kultury »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52 - silny wiatr »

41 TARGI MICHAŁOWSKIE »

Ostrzeżenie meteorologiczne »

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej »

Dzień Otwarty Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn »

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w Mirkowicach - lokal 9/1 na działce nr 33/2 »

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w Popowie Kościelnym - działka 76/2 »

Zaproszenie na badania DAJ SOBIE SZANSĘ - PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI »

UWAGA!!! - Darmowe badanie rentgenowskie w Gminie Mieścisko - 1 sierpnia 2019 roku »

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej »

KOMUNIKAT Wójta Gminy Mieścisko w sprawie uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 w związku z 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego »

Ogloszenie Kierowniaka USC - medale za długoletnie pozycie małżeńskie. »

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SUSZY »

Piknik rodzinny pod hasłem "Postaw na rodzinę" dla mieszkańców Sołectwa Podlesie Kościelne, Sarbia i Zbietka »

REKOMENDACJE DZIAŁAŃ ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM BARDZO WYSOKIEJ TEMPERATURY POWIETRZA »

Darmowe badanie rentgenowskie w Gminie Mieścisko - 1 sierpnia 2019 roku »

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Mieścisko o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Łąkowej oraz ul. Polnej w Mieścisku. »

Komunikat WIR dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego »

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem »

Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny - Statystyczne badania ankietowe w czerwcu 2019 r. »

4 CZERWCA O GODZINIE 12:00 ODBYŁO SIĘ WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU POLSKI Z OKAZJI 30-LECIA CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW »

4 czerwca 2019 roku - wspólne śpiewanie hymnu »

ZAPROSZENIE na II dawkę szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022" finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno. »

Nabory wniosków prowadzone przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" »

Odkrywanie nieznanej historii - Mieścisko 18 i 19 maja 2019 r. »

Podłączenie do sieci gazowej - PGNiG, NOVATEK Polska »

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej elektroenergetycznej linii SN 15 kV, kablowej elektroenergetycznej linii nn 0,23/04kV w m. Mieścisko, ul św. Wojciecha, na działkach geodezyjnych nr 156/1, 156/2, 167, 157, obręb Mieścisko." »

Wzrost stawek w opłacie za odpady komunalne od 1 lipca 2019 roku »

3 maja - obchody w Mieścisku »

V edycja rozdania gęsi »

Ogłoszenie o uprawie maku i konopi »

Rycerz Floriana 2018 »

Wiosenna zbiórka makulatury - Papier Dasz Drzewko Masz »

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki »

Podpisanie umów na zadania pożytku publicznego »

Zaproszenie na szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dla dziewczynek które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przyjąć szczepienia w dniach 12.03.2019, 13.03.2019 oraz 14.03.2019 roku »

Ogłoszenie - zgłoszanie informacji o bezdomnych zwierzętach na terenie Gminy Mieścisko »

Informacja o upadłości PKS Gniezno »

Uroczystość podpisania umowy na projekt pt. "Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych". »

Certyfikat szkoleniowy dla Urzędu Gminy Mieścisko »

Nabór dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących teren Mieściska do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mieścisku, ul. Św. Wojciecha 3 »

Badania ankietowe w Gminie Mieścisko »

Dzień Sołtysa 2019 »

Dzień Kobiet 2019 »

Informacja w sprawie wprowadzenia e-dowodów »

Wskazówki postępowania dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią »

Złote Gody 2019 w Urzędzie Gminy Mieścisko »

Plebiscyty Głosu Wągrowieckiego »

Pismo w sprawie inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, które w znaczny sposób może ograniczyć rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej na terenie Naszej Gminy »

Kolejny etap realizacji programu zdrowotnego pn.: "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022". »

Forum Rolnicze Powiatu Wągrwoieckiego - 05.03.2019r. godz. 10.00 sala wiejska w Starężynie. »

Spotkanie z rolnikami z terenu gminy Mieścisko z obsługi portalu IRZplus w dniu 26.02.2019 godzina 13:00 sala wiejska w Sarbii. »

Nowy Płatnik - ZUS uruchamia dodatkowe linie telefoniczne »

Nowe przepisy dla gospodarstwach rolnych »

WARSZTATY - "Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska" - przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. »

Ostrzeżenie meteorologiczne »

OGŁOSZENIE - Nabór wniosków o najem lokalu na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy położonego w Pląskowie »

OGŁOSZENIE - Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 z dnia 21 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Mieścisko zwołuje zebrania wiejskie na terenie gminy Mieścisko »

Narada z sołtysami z udziałem Senatora RP Mieczysławem Augustynem »

Bezpłatny SMS z Urzędu do mieszkańców »

Mistrz Recyklingu - V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" pod patronatem Pana Marszałka Województwa! »

Dotacje dla spółek wodnych - informacja z Urzędu Marszałkowskiego »

Lekarze Weterynarii wyznaczeni w 2019 roku do badania mięsa zwierząt gospodarskich przeznaczonego na użytek własny »

Spotkanie dot. rejestracji kół gospodyń wiejskich »

Msza Noworoczna w Budziejewku »

GODZINY OTWARCIA URZĘDU GMINY MIEŚCISKO OD STYCZNIA 2019 ROKU »

Cyfrowe Archiwum Społeczne Powiatu Wągrowieckiego »

Prezenty od przyjaciół z partnerskiej gminy Scharnebeck i powiatu Luneburg . »

WZROST STAWEK W OPŁACIE ZA ODPADY KOMUNALNE »

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mieścisko sezon 2018/2019. »

Zaproś kominiarza - Zadbaj o bezpieczeństwo »

Uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa w ramach doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mieścisko »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje o o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku w zakresie: organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. »

Ogłoszenie - uprawa maku i konopi włoknistych »

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 w obiektywie »

Koncert rockowo-poetycki na 100 lat RP "DJ FABRYKA" - sobota 10 listopada 2018 r., o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Mieścisku »

Informacja - Uroczyste przekazanie sprzętu Jednostkom OSP z Gminy Mieścisko w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa »

e-ZLA - czyli co pacjent wiedzieć powinien »

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w powiecie wągrowieckim na lata 2018 - 2022" finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z Budżetu Gminy Mieścisko »

Program spotkania informacyjnego "Jeśli nie dotacje, to co? Przegląd możliwości dla firm" 07.11.2018 roku, godz. 10:00-12:00 »

Festiwal smaków "Gąska dobra na wszystko" »

PROJEKT "TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" »

IV Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko" - 28 października 2018r. godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Sarbii »

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 WKŁ Nr 83 SZARAK »

Biała sobota w ZUS dla lekarzy »

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla grantobiorców. »

Zawiadomienie Koła Łowieckiego nr 34 "Jeleń" w Swarzędzu o terminach polowań zbiorowych »

Ogłoszenie o spotkaniu CZYSTE POWIETRZE, dofinansowania. »

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - w trosce o zdrowie, klimat i srodowisko! »

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - Silny wiatr/ 1 »

Rewizyta w partnerskiej gminie Scharnebeck. »

Informacja - Dotyczy przewozu osób przez PKS Gniezno »

Dzień otwarty w ZAKŁADZIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWE-TONISZEWO-KOPASZYN - 09.09.2018 od godziny 14:00 »

Wizyta delegacji z De Bilt »

Od września wyższa renta socjalna »

Nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producentów rolnych, którzy utrzymują zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia - Pomoc finansowa dla producentów świń w związku z ASF »

Ogłoszenie - nabór dzieci do Świetlicy Środowiskowej w Mieścisku »

ZAGROŻENIE Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) »

40 Targi Michałowskie i Gminne Dożynki - 2 września 2018r. »

Spotkanie autorskie z KAROLEM SOBERSKIM »

Konkurs fotograficzny "Polskie kadry" »

Komunikat kapieliskowy »

Komunikat kąpieliskowy »

Komunikat kąpielowy »

Komunikat kąpieliskowy Nr 9 »

Ostrzeżenia meteorologiczne odwołane »

Komunikat kapieliskowy »

Komunikat kąpieliskowy »

Ostrzeżenie meteorologiczne - UPAŁY »

Ostrzeżenie meteorologiczne - województwo wielkopolskie »

Komunikat kąpieliskowy »

Komunikat kąpieliskowy »

Ostrzeżenie meteorologiczne - UPAŁY/2 »

Komunikat - kąpieliska »

Otrzeżenie meteorologiczne - BURZE Z GRADEM »

Komunikat kąpieliskowy »

Ulga na start a konsekwencje - przedsiębiorco wybierz świadomie_informacja prasowa ZUS »

Lekarze weterynarii wyznaczeni w 2018 roku do badania mięsa na użytek własny »

Ogłoszenie w sprawie suszy - Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie »

Stypendia dla najzdolniejszych studentów I Roku studiów - Rok akademicki 2018/2019 - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. »

"Dobry Start" dla ucznia »

Wizyta delegacji gminnej w Retiers w dniach 24-28.05.2018r. »

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »

I Powiatowe Spotkanie Integracyjne Dla Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin »

NIE PAL ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH! »

Wyjazd rolników do Czech »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mieścisko o wydaniu decyzji środowiskowej_ przedsięwzięcie pn. Rozbudowa zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. :398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko »

OBWIESZCZENIE - Informacja o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 110 obręb Gorzewo, gmina Mieścisko". »

Wyjazd młodzieży szkolnej do Scharnebeck w dniach 14-18 maja 2018r. »

Komunikat ostrzegawczy - ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem - 10.05.2018 r. »

Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS »

Objazdowa, interaktywna wystawa Eksperymentuj!" w ramach działania "Naukobus", będącego projektem "Nauka dla Ciebie" »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Popowo Kościelne, obręb geodezyjny Popowo Kościelne »

Przedsiębiorco, przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji! »

Plebiscyt Głosu Wągrowieckiego - RYCERZ FLORIANA 2017 »

IV edycja realizacji projektu wydawania piskląt gęsi. »

PAPIER DASZ - DRZEWKO MASZ, Wiosenna Zbiórka Makulatury w 2018 roku »

Obwieszczenie Wójta Gminy Mieścisko o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniu nr WOO-I.4221.17.2018.BR.4 z dnia 06.04.2018r. uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko, gmina Mieścisko »

Dzień Ziemi 2018 - Posprzątajmy wspólnie NASZ SKRAWEK ZIEMI !!! »

Komunikat - wejście w życie uchwał antysmogowych UMWW »

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH »

WŁASNA FIRMA KLUCZEM DO SUKCESU - dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego »

Informacja nt. szkolenia dla mieszkańców Gminy Mieścisko z zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora. »

30 MARCA - komunikat dla klientów ZUS »

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w sprawie zasad bioasekuracji zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U.2018r. poz. 360) »

Ogłoszenie w sprawie nabóru wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy - Pląskowo 15/3, Nieświastowice 8/3 »

Dzień Sołtysa »

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników »

Szkolenia dla rolników z Powiatu Wągrowieckiego w związku ze zmianami w zasadach przyznawania płatności na rok 2018 »

Wizyta Pana Grzegorza Piechowiaka Posła na Sejm RP w Gminie Mieścisko »

INFORMACJA ZUS - Wzrosną świadczenia emerytów i rencistów - waloryzacja w 2018 roku »

Informacja dla mieszkańców w sprawie opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej »

Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Gołaszewo, Gorzewo, Piastowice - 28 lutego 2018 r. »

VII Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej - Damasławek 17.03.2018r. »

List Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie stosowania antybiotyków w gospodarstwie »

UWAGA !!! ZAGROŻENIE ASF !!! Afrykański pomór świń »

Informacja - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) »

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr »

Komunikat ostrzegawczy: ostrzeżenie meteorologiczne - MARZNĄCE OPADY »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na obszarze województwa wielkopolskiego »

Spotkanie Noworoczne 5 stycznia 2018 r. »

Uroczysta Msza Noworoczna »

Uroczystość z okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego »

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne marznące opady »

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych dla Gminy Mieścisko od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. »

Ochody 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. »

E-zmiany w ZUS-ie od 2018 r. »

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne dla mieszkańców z terenu 9 gmin członkowskich »

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr/1 »

Spotkanie z Mikołajem w Domu Kultury w Mieścisku. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Witaj Święty Mikołaju" »

Statystyczne badania rolne »

Wtorki z JPK_VAT również w grudniu – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym »

"Witaj Święty Mikołaju" - Dom Kultury 10 grudnia 2017r. godz. 16.00 »

XII Edycja Konkursu Aluminiowa Góra Puszek, konkurs 2018 »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO o wydanym postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzeięcia Rozbudowa Zakładu SERPOL Cosmetics w Mieścisku »

Ogłoszenie - Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na terenie Gminy Mieścisko w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą "Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz "Badanie sadów wg gatunków i odmian". »

ZAPROSZENIE - Europejskie Dni Pracodawców 2017 - Mobilny Punkt Informacyjno-Promocyjny 17 listopada / piątek godz. 10.00-13.00 sala Domu Kultury w Mieścisku »

Selektywna zbiórka odpadów zielonych oraz surowców! »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO O OPINII RDOŚ W POZNANIU w sprawie przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. k. w Mieścisku »

III Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko" »

Informacja WKU Piła o naborze do I turnusu służby przygotowawczej w 2018 r. »

Pomoc z ZUS dla przedsiębiorców »

Ogłoszenie - Wójt Gminy Mieścisko zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023 »

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykoministycznej i osób represjonowanych po nowelizacji dotyczącej ich ustawy. »

III Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko" »

OSTRZEŻENIE METEO - silne wiatry w dniu 05.10.2017r. »

Informacja o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - przegląd możliwości na rok 2017" »

Ogłoszenie Wójta Gminy Mieścisko w sprawie spotkania z mieszkańcami dotyczące urządzeń odwadniających i drenarskich. »

List Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nawałnic na terenie Wielkopolski. »

Wizyta gości z Scharnebeck. »

XXXIX Targi Michałowskie i Gminne Dożynki »

Informacje o konkursie "Wybieram wybory" »

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 »

Spotkanie Klubu Przedsiębiorców Gminy Mieścisko »

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej »

Uroczystość z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. »

XXXIX Targi Michałowskie, Dożynkli Gminne - 3 września 2017 r. »

Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. nazwą "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Jaroszewo Drugie, na działkach geodezyjnych nr 54, 55 obręb Jaroszewo " »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Żabiczyn, na działkach geodezyjnych nr 27, 26/38 obręb Żabiczyn" »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Mieścisko, na działkach geodezyjnych nr 867, 981, 918, 979 obręb Mieścisko " »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4kV ze słupami oświetleniowymi w celu doświetlenia dróg gminnych w m. Zbietka na działkach geodezyjnych nr 108/25, 152 obręb Zbietka " »

Zainstalowano urządzenie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). »

Nabór wniosków - Granty »

"Jesteśmy aktywni" - projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego »

IX edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". »

Badania GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach »

Badania GUS - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, Czerwcowe badania rolnicze, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia rozbudowa zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Miescisko »

Informacja - Afrykański Pomór Świń (ASF) »

List Prezesa KRUS - wypadki przy pracach rolniczych »

FORUM ROLNICZO - ŁOWIECKIE »

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji gazyfikacji pomiędzy Gminą Mieścisko a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. »

OGŁOSZENIE - bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Grantobiorców »

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST »

Statystyczne badania rolne - czerwiec - lipiec 2017 r. »

Ogłoszenie: wolny lokal do wynajęcia w budynku Ośrodka Zdrowia w Mieścisku »

Wizyta delegacji z Francji z okazji XX-lecia podpisania umowy partnerskiej między Gminą Mieścisko a Cantonem Retiers. »

Spotkanie Wójta Gminy Andrzeja Banaszyńskiego z młodzieżą z Gimnazjum Bernharda Riermanna w Scharnebeck. »

Ogłoszenie - Dzień Otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 14:00 »

Pismo Prezesa WIR do Ministra o przedłużeniu do 15 czerwca br. terminu składania wniosków o przyznanie dopłat na ten rok. »

Laureatem uroczystej gali VI Dni Pracy Organicznej został Pan Jan Wojtyszyn, który otrzymał Wawrzyn w kategorii Praca na rzecz wspólnot lokalnych. »

WAŻNE !!! Drób - obowiązkowe prowadzenie dziennika dotyczące liczby oraz opis zdrowia stada. »

Akcja rozdawania piskląt gęsi. »

Konsultacje społeczne - wiatraki »

Komunikat dotyczący zmian nazwy częsci ulicy Strzeleckiej »

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic i osiedla w Gminie Mieścisko »

Informacja o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wagrowcu o zamierzonym uboju zwierzat »

Informacja dotycząca prawidłowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji »

PAPIER DASZ - DRZEWKO MASZ wiosenna zbiórka makulatury »

Plebiscyt Rycerz Floriana 2016 »

Konkurs "JEDNOSTKA OSP ROKU" »

Informacja w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - wypełnienie ankiety i udział w konsultacjach społecznych »

Informacja o zniesieniu zakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu »

Ogłoszenie Prezesa KRUS »

Badania GUS - Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) »

Badania GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach »

Program Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 - ulotka informacyjna »

Dzień Sołtysa »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku »

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 - 14 marzec 2017 r. »

Bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Zakładam działalność - wsparcie z funduszy europejskich oraz pozadotacyjnych form wsparcia »

Bezpłatne kursy: chemizacyjny i z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych w ramach projektu "Moja wiedza=mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego". »

Informacja - statystyczne badania rolne - wyjaśnienia GUS »

Informacja - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących drób »

Informacja dot. OSN i programów działań na terenie RZGW w Poznaniu - stan na luty 2017 r. »

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 »

Jubileusz 35 lecia sprawowania funkcji "włodarza" przez Wójta Andrzeja Banaszyńskiego »

KOBIETA SUKCESU 2016 »

WĄGROWCZANIN A.D. 2016 »

LGD Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Wełny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 »

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych na rok 2017 do badania mięsa na użytek własny »

Rusza pomoc dla rolników - szkody wyrządzone przez zjawiska atmosferyczne (suszy, gradobicia, huraganu itp.) wnioski do dnia 5 grudnia 2016 r. »

Zaproszenie do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "PROGRAM AKTYWIZACJI MŁODYCH" »

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "E-Urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim" »

Zawiadomienie Wójta Gminy Mieścisko dotyczące PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ »

Informacja dla rolników - spis zwierząt »

WAŻNE wysoce zjadliwa grypa ptaków »

Spotkanie Noworoczne »

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice »

Apel do hodowców drobiu dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) »

II Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko". »

Wizyta delegacji z Mieściska w partnerskiej gmine Scharnebeck »

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej »

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina »

APEL do chodowców trzody chlewnej »

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016r. »

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016 r. - zdjęcia »

Jubileusz 800-lecie Żabiczyna »
obrazek