GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2425992
od 10 grudnia 2004

Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia{ Podkategorie }
 drukuj zawartość tabeli

Aktualności, ogłoszenia
 drukuj zawartość tabeli
Komunikat ostrzegawczy - ostrzeżenie meteorologiczne BURZE Z GRADEM »

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" »

Nabór wniosków - Granty »

"Jesteśmy aktywni" - projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego »

IX edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". »

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 »

Badania GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach »

Badania GUS - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, Czerwcowe badania rolnicze, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia rozbudowa zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Miescisko »

Informacja - Afrykański Pomór Świń (ASF) »

List Prezesa KRUS - wypadki przy pracach rolniczych »

Komunikat ostrzegawczy_ostrzeżenie hydrologiczne »

FORUM ROLNICZO - ŁOWIECKIE »

Projekt aktywizacyjny finansowany z funduszy Unii Europejskiej: Stypendium szkoleniowe! Płatny 3-miesięczny staż! »

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji gazyfikacji pomiędzy Gminą Mieścisko a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. »

OGŁOSZENIE - bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Grantobiorców »

Komunikat ostrzegawczy - ostrzeżenie meteorologiczne BURZE Z GRADEM »

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST »

Statystyczne badania rolne - czerwiec - lipiec 2017 r. »

Ogłoszenie: wolny lokal do wynajęcia w budynku Ośrodka Zdrowia w Mieścisku »

Wizyta delegacji z Francji z okazji XX-lecia podpisania umowy partnerskiej między Gminą Mieścisko a Cantonem Retiers. »

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku »

Spotkanie Wójta Gminy Andrzeja Banaszyńskiego z młodzieżą z Gimnazjum Bernharda Riermanna w Scharnebeck. »

Ogłoszenie - Dzień Otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn w dniu 4 czerwca 2017 r. od godziny 14:00 »

Pismo Prezesa WIR do Ministra o przedłużeniu do 15 czerwca br. terminu składania wniosków o przyznanie dopłat na ten rok. »

Laureatem uroczystej gali VI Dni Pracy Organicznej został Pan Jan Wojtyszyn, który otrzymał Wawrzyn w kategorii Praca na rzecz wspólnot lokalnych. »

WAŻNE !!! Drób - obowiązkowe prowadzenie dziennika dotyczące liczby oraz opis zdrowia stada. »

Akcja rozdawania piskląt gęsi. »

Konsultacje społeczne - wiatraki »

Komunikat dotyczący zmian nazwy częsci ulicy Strzeleckiej »

Komunikat dotyczący zmian nazw ulic i osiedla w Gminie Mieścisko »

Informacja o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wagrowcu o zamierzonym uboju zwierzat »

Informacja dotycząca prawidłowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji »

PAPIER DASZ - DRZEWKO MASZ wiosenna zbiórka makulatury »

Plebiscyt Rycerz Floriana 2016 »

Konkurs "JEDNOSTKA OSP ROKU" »

Informacja w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku - wypełnienie ankiety i udział w konsultacjach społecznych »

Informacja o zniesieniu zakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu »

Ogłoszenie Prezesa KRUS »

Badania GUS - Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) »

Badania GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach »

Program Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 - ulotka informacyjna »

Dzień Sołtysa »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku »

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 - 14 marzec 2017 r. »

Bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Zakładam działalność - wsparcie z funduszy europejskich oraz pozadotacyjnych form wsparcia »

Bezpłatne kursy: chemizacyjny i z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych w ramach projektu "Moja wiedza=mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego". »

Informacja - statystyczne badania rolne - wyjaśnienia GUS »

Informacja - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących drób »

Informacja dot. OSN i programów działań na terenie RZGW w Poznaniu - stan na luty 2017 r. »

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 »

Jubileusz 35 lecia sprawowania funkcji "włodarza" przez Wójta Andrzeja Banaszyńskiego »

KOBIETA SUKCESU 2016 »

WĄGROWCZANIN A.D. 2016 »

LGD Stowarzyszenie "Dolina Wełny" informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Wełny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 »

KURENDA spotkań z rolnikami "WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI" organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego »

Ogłoszenie - konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 »

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych na rok 2017 do badania mięsa na użytek własny »

LGD Stowarzyszenie "Dolina Wełny" serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów »

Rusza pomoc dla rolników - szkody wyrządzone przez zjawiska atmosferyczne (suszy, gradobicia, huraganu itp.) wnioski do dnia 5 grudnia 2016 r. »

Zaproszenie do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "PROGRAM AKTYWIZACJI MŁODYCH" »

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "E-Urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim" »

Zawiadomienie Wójta Gminy Mieścisko dotyczące PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ »

Informacja dla rolników - spis zwierząt »

WAŻNE wysoce zjadliwa grypa ptaków »

Spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Mieścisku przez firmę Blue Gaz »

Spotkanie Noworoczne »

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice »

Apel do hodowców drobiu dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) »

II Festiwal Smaków "Gąska dobra na wszystko". »

Wizyta delegacji z Mieściska w partnerskiej gmine Scharnebeck »

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej »

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina »

APEL do chodowców trzody chlewnej »

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016r. »

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016 r. - zdjęcia »

Jubileusz 800-lecie Żabiczyna »