GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948109
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

 

Ogłoszenie dla rolników poszkodowanych

w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

 

W związku z rozpoczęciem szacowania strat w rolnictwie po nawałnicy, huraganie i burzy w dniach 11-12 sierpnia br. prosi się o przygotowanie następujących informacji w celu sprawnego sporządzenia protokołu szkód:

1.      Dane producenta rolnego (adres, siedziba, adres gospodarstwa)

2.      Numer identyfikacyjny producenta

3.      Średni plon i cena sprzedaży ustalona w gospodarstwie na podstawie(ksiąg rachunkowych, innej ewidencji i dokumentów, danych IERiGŻ)

4.      Średnia wartość produkcji (roślinna + zwierzęca + ryby)

5.      Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym – wszystkich (zgodnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie)

6.      Powierzchnie poszczególnych upraw (całkowite)

7.      Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego (ha)

8.      Szkody powstałe w środkach trwałych (sady, plantacje, stada podstawowe, budynki i budowle służące do produkcji rolnej, maszyny i urządzenia służące do produkcji rolnej)

9.      Umowa dobrowolnego lub obowiązkowego ubezpieczenia i w jakim zakresie

10.  Wysokość uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb, środków trwałych)

11.  Uprawy w gospodarstwie (na jakim obszarze, średni plon, średnia cena)

12.  Rodzaj produkcji zwierzęcej (liczba zwierząt, średnioroczna produkcja zwierzęca, cena za szt)

13.  Ryby (nazwa zbiornika, nr operatu wodno-prawnego, nr działki, pow. stawu, gatunki ryb, średnioroczna produkcja, średnia cena)

14.  Rodzaj zwierząt gospodarskich stada podstawowego (opis szkody, liczba zwierząt, nr identyfikacyjny zwierząt lub stada)

15.  Rodzaj budynków i budowli służących do produkcji roślinnej

16.  Rodzaj maszyn i narzędzi służących do produkcji roślinnej

17.  Drzewa i krzewy sadownicze (nr. działek ewidencyjnych, gatunki, odmiana, wiek, powierzchnia uszkodzenia)

 

Komisja ds. szacowania szkód prosi o przygotowanie w/w informacji.

Szybsze sprawne oszacowanie strat pozwoli na wcześniejsze złożenie protokołów u Wojewody, a co za tym idzie szybsze wypłaty odszkodowań.Lista załączonych plików      
Ogłoszenie szacowanie szkód (188.2kB) pobierz pokaż