GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948134
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Informacja dotycząca prawidłowej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji

 

MIESZKAŃCU GMINY MIEŚCISKO!

 

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Mieścisko odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, obierki po surowych warzywach i owocach) właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w pojemnikach, bądź gromadzić w kompostownikach na terenie własnej nieruchomości. Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska uszczegóławia aby pojemnik był tylko koloru BRĄZOWEGO.

Każdy właściciel nieruchomości, który wyraża chęć posiadania takiego pojemnika, otrzymał go nieodpłatnie od firmy  REMONDIS na czas obowiązywania umowy tj. do 31.12.2018r.

Właściciel nieruchomości, który zebrał większą ilość odpadów biodegradowalnych (odpady nie mieszczą się w pojemniku brązowym) zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w taką ilość brązowych pojemników aby zabezpieczyła ona potrzeby danej nieruchomości. Jednoznacznie informuje się, że odpady biodegradowalne wystawione w workach nie będą odbierane przez Operatora usługi.

Urząd Gminy Mieścisko

 Lista załączonych plików      
Odpady biodegradowalne (130kB) pobierz pokaż