GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2947292
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Jubileusz 35 lecia sprawowania funkcji "włodarza" przez Wójta Andrzeja Banaszyńskiego

W dniu 1 lutego 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 35 – lecia sprawowania funkcji „włodarz” Gminy Mieścisko przez Pana Andrzeja Banaszyńskiego. Przybyłych gości powitała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Kapczyńska, a na uroczystość przybyli: dr Marian Król Prezydent Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego (1lutego 1982 roku był Wojewodą Poznańskim i  powołał obecnego Jubilata na stanowisko naczelnika gminy), Edmund Dudziński Dyrektor – Towarzystwo im. H. Cegielskiego, Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki, Małgorzata Osuch Przewodnicząca Rady Powiatu, Arkadiusz Błochowiak Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Maciej Kozik Dyrektor WOKiSS, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowali Paweł Tomczak Dyrektor Biura i Leszek Świętalski Sekretarz Generalny, w imieniu Wójta Gminy Wągrowiec przybyła Pani Małgorzata Bejma Kierownik Referatu Organizacyjnego, dr Marek Daniel oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mieścisko  Janusz Górski i Adam Hoffmann. Pani Przewodnicząca przedstawiła w dużym skrócie sylwetka Jubilata następnie wraz z wiceprzewodniczącymi złożyła gratulacje i podziękowania za wieloletnia pracę i niezwykłe zaangażowanie w rozwój naszej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Mieścisko. Gratulacje, życzenia i wiele miłych słów usłyszał Jubilat od wszystkich gości. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i Kapituła „Honorowego Hipolita” przyznała Panu Andrzejowi Banaszyńskiemu Wójtowi Gminy Mieścisko godność „Lidera Pracy Organicznej” oraz  Statuetkę „Honorowego Hipolita” za krzewienie idei pracy organicznej. Statuetkę wręczył dr Marian Król Prezydent Towarzystwa wraz z  Arkadiuszem Błochowiakiem i Edmundem Dudzińskim. Jubilat wszystkim bardzo podziękował za przybycie i słowa, które zostały skierowane pod jego adresem.

Z okazji Jubileuszu gratulacje oraz życzenia złożyli rano pracownicy urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej i aquanet wręczając 35 czerwonych róż.  O Jubileuszu nie zapomnieli także sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych. Gratulacje i życzenia otrzymał również od partnerskich gmin  a od Komitetu RAZEM z De Bilt oprócz gratulacji piękną kompozycję kwiatową.Lista załączonych plików      
35-lecie sprawowania funkcji „włodarz” Gminy Mieścisko (7.5MB) pobierz pokaż