GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948047
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO O OPINII RDOŚ W POZNANIU w sprawie przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. k. w Mieścisku

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mieścisko z dnia 10.11.2017r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1257) Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k. wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. :398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko.

Treść opinii została zamieszczona w postaci załącznika pdf.

 

 

                                                                WÓJT GMINY MIEŚCISKO

                                                                  /-/ Andrzej BanaszyńskiLista załączonych plików      
OPINIA RDOŚ w Poznaniu (3.1MB) pobierz pokaż