GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992076
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

IV edycja realizacji projektu wydawania piskląt gęsi.

W miniony wtorek 24 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Sarbii już po raz czwarty wydawane były pisklęta gęsi gospodarstwom domowym, członkiniom kół gospodyń wiejskich. Projekt realizowany jest wspólnie Stowarzyszeniem Dolina Wełny oraz Wytwórnią Pasz De Heus sp. z o.o..  a jego celem jest kultywowania tradycji przyzagrodowej hodowli gęsi, promowanie gęsiny oraz powrót do tradycji spożywania tego smacznego i zdrowego mięsa, hodowanego w naturalnych warunkach. Wójt Gminy Pan Andrzej Banaszyński powitał  wszystkich przybyłych a w szczególności Starostę Wągrowieckiego Tomasza Kranca, Kazimierza Staronia Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Mieścisko, Mariana Wituckiego radnego Rady Gminy Mieścisko jednocześnie sołtysa sołectwa Sarbia, Janusza Woźniaka Prezesa Stowarzyszenia Dolina Wełny, Włodzimierza Cichockiego Kierownika Mieszalni Pasz De Heus sp. z o.o. Mieścisko,  Grzegorza Trytt z Zakładu Wylęgu Drobiu „AB OVO” oraz Rafała Blachowskiego specjalistę  ds. sprzedaży dystrybucyjnej De Heus. W tegorocznym projekcie uczestniczyło 49 gospodarstw domowych z 11 wsi. Łącznie wydano 98 szt. piskląt. Akcje poprzedził wykład Pani Ewy Chociłowicz kierownika regionalnego ds. drobiu z De Heus dot. żywienia i chowu gęsi.