GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948143
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

XXXIX Targi Michałowskie i Gminne Dożynki

W minioną niedzielę 3 września 2017r. odbyły się XXXIX Targi Michałowskie i Gminne Dożynki. Tegoroczna impreza była wyjątkowa dlatego, że po raz pierwszy brali w niej udział goście z Włoch gminny Penne, z którą Gmina Mieścisko podpisała list intencyjny mówiący o nawiązaniu współpracy. Jak corocznie na Targi przyjechała także delegacja z partnerskiej gminy w Holandii i Niemiec.  Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, którą celebrował proboszcz ks. kanonik Andrzej Panasiuk. Po mszy barwny  korowód przeszedł na stadion sportowy. Gospodarzem tegorocznych dożynek była wieś Sarbia, Starostami Barbara Szymańska i Marcin Witucki, a grupę wieńcową tworzyli Jan Wiertel, Jarosław Patelski, Rafał Siódmiak i Grzegorz Majchrzak. Po odśpiewaniu Roty i obrzędzie dożynkowym w wykonaniu zespołu "Sarbianie" głos zabrał gospodarz Wójt Gminy Andrzej Banaszyński. W swoim przemówieniu powitał zaproszonych gości, podsumował tegoroczne żniwa, podziękował za trud, złożył życzenia rolnikom oraz wszystkim, którzy pracują w rolnictwie. Starostów i ich współmałżonków Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy odznaczyli logo Mieścisko.  Następnie  Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Starostowie Dożynek przystąpili do obrzędu dzielenia się chlebem. W oficjalnej części głos zabrał przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Bogdan Fleming, który odczytał list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do rolników oraz uczestników dożynek. Życzenia i gratulacje przesłali  również

  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak;
  • Wojewoda Wielkopolskiego Zbigniew Hoffmann;
  • Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski;
  • Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak;
  • Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska;
  • Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak;
  • Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Adamkiewicz.

Oficjalnego otwarcia XXXIX Targów Michałowskich dokonała Pani Elżbieta Kapczyńska Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Banaszyńskim. Tradycyjnie podczas Targów wójt odznacza herbem Mieścisko osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Gminy Mieścisko. Ogłoszone zostały wyniki plebiscytu Głosu Wągrowieckiego "Gospodyni Roku", w którym zwyciężyła Grażyna Pietras Przewodnicząca KGW w Sarbii, II wicegospodynią została Bożena Zochowska szefowa KGW w Popowie Kościelnym W tym roku został przeprowadzony  konkurs na "Najciekawszy Ogródek Sołecki", którego partnerem była  "ENEA OŚWIETLENIE". I miejsce zajęło sołectwo Zbietka, II miejsce   Podlesie Wysokie, a III miejsce przypadło dla  sołectwa Żabiczyn.

Po części oficjalnej rozpoczął się festyn targowy. Pierwszym gościem, który umilił niedzielne popołudnie był zespół folklorystyczny "Wielkopolanie". Następnie przedstawiony został dorobek artystyczny i sportowy gminy, wystąpili: 'Mażoretki", "Pasemka", Akademia Ruchu i Sztuk Walki "Otogai", zespół ludowy "Jarzębinki". Gwiazdą wieczoru był zespół "Mirage", a na koniec wystąpił zespół zaproszonych gości z Włoch "Gruppo Maccabbarri. XXXIX Targi Michałowskie i Dożynki Gminne zakończyły się zabawą taneczną przy muzyce zespołu "Duet Marek i Grzegorz".

Podczas trwania imprezy można było spróbować darmowej, pysznej grochówki przygotowanej przez OSP Gołaszewo, korzystać z  bufetów z posiłkami i napojami, wesołego miasteczka oraz wiele innych atrakcji.Lista załączonych plików      
XXXIX TARGI (19.2MB) pobierz pokaż