GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948100
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa w ramach doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mieścisko

 

W dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 15:00 nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa w ramach doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wręczył go osobiście na ręce Prezesów jednostek OSP Gminy Mieścisko -Wójt Andrzej Banaszyński wraz z Skarbnikiem Gminy Teresą Samarzewską i Z-cą Kierownika USC Katarzyną Gronowską podczas uroczystego spotkania na Sali Sesyjnej Urzędu.

 Przekazanie to mogło się odbyć dzięki inicjatywie i zaangażowaniu p. Katarzyny Gronowskiej – Z-cy Kierownika USC w Mieścisku, która opracowała i złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkał się on z pełną aprobatą. Dzięki temu na podstawie podpisanej umowy w dniu 28.09.2018 r. przez Skarbnik p. Teresę Samarzewską i Sekretarza p. Alicję Kędracką a Ministerstwem Sprawiedliwości, Gmina Mieścisko mogła uzyskać dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu w wysokości 31.196,88 przy zaangażowaniu środków własnych (1%) w wysokości 315,12.

Zakupiony sprzęt wartości 31.512,00 przekazano na podstawie umowy darowizny, został on oznakowany emblematami informującymi o tym, że został on współfinansowany środków Funduszy Sprawiedliwości. Nie może on być zbywany przez okres 10 lat.

 

OSP Mieścisko otrzymało: Detektor napięcia Hot Stick szt. 1

Latarka akumulatorowa nasobna Survivor z ładowarką – szt. 5

Latarka akumulatorowa na hełm M FIRE 02 led  - szt. 7

 

OSP Sarbia otrzymała: Defibrylator AED ZOLL Plus z 5-letnimi elektrodami dla dorosłego i dla dziecka

Zestaw PSP R1, szyny Kramera i deska

 

OSP Popowo Kościelne otrzymało: Defibrylator AED ZOLL Plus z 5-letnimi elektrodami dla dorosłego i dla dziecka

 

OSP Żabiczyn otrzymał:  Defibrylator AED ZOLL Plus z 5-letnimi elektrodami dla dorosłego i dla dziecka

 

OSP Kłodzin otrzymał: Pilarka STIHL MS 291 moc 3,8 KM

 

OSP Gołaszewo otrzymało: Agregat prądotwórczy jednofazowy FOGO F 3001.