GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992149
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Gołaszewo, Gorzewo, Piastowice - 28 lutego 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sołtysi wsi Gołaszewo, Gorzewo i Piastowice zwołują z inicjatywy Wójta Gminy Mieścisko zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Gołaszewo, Gorzewo i Piastowice które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. /środa/ o godz. 1800 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Porządek zebrania wiejskiego przewiduje:

1.      Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017.

2.      Przedstawienie budżetu Gminy na rok 2018, w tym wydatki sołectwa z funduszu sołeckiego.

3.      Sprawy bieżące.

4.      Zakończenie.

 

Sołtys wsi Gołaszewo

/-/ Anita Bagrowska

 

Sołtys wsi Gorzewo

/-/ Tadeusz Kozłowski

 

Sołtys wsi Piastowice

/-/ Waldemar Bronicki