GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992071
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mieścisko o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniu nr WOO-I.4221.17.2018.BR.4 z dnia 06.04.2018r. uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko, gmina Mieścisko

 

OSR.6220.6.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 17.04.2018r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniu nr WOO-I.4221.17.2018.BR.4 z dnia 06.04.2018r. uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL COSMETICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr ewid. 398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko, gmina Mieścisko. Treść wydanego postanowienia dostępna jest w formie papierowej w siedzibie Urzędu pok. Nr 4 oraz została zawarta w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

                                                                                 

z u.p. WÓJTA

/-/ Alicja Kędracka

Sekretarz Gminy

 

 Lista załączonych plików      
Postanowienie RDOŚ z dnia 6.04.2018r. (3.7MB) pobierz pokaż