GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2948132
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Mieścisko mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko, dotyczącą osób fizycznych i prawnych


Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.


W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

·         mieszkańcy Gminy Mieścisko poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest, m.in. poprzez:

o   informację na stronie internetowej urzędu

o   informację przekazaną poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 30 lipca 2017r. prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.  

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

                                                                                            WÓJT GMINY MIEŚCISKO

                                                                                            /-/ Andrzej Banaszyński