GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950079
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Dostawa fabrycznie nowego z 2006r. samochodu dostawczego FURGON na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie szt. 1

Zamawiający:
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Dostawa fabrycznie nowego z 2006r. samochodu dostawczego FURGON na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie szt. 1

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ

Termin realizacji:
09.08.2006r,

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Mieścisko, 62-290 Miescisko, Pl. powstańców Wlkp. 13 sekretariat pok. nr 16

Oferty można składać do:
2006-07-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-07-25 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
sala sesyjna Urzedu Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

Kryteria wyboru:
cena - 70 pkt max
okres gwarancji dla silnika, układu jezdnego, podwozia i nadwozia 10 pkt max
cechy jakościowe korzystniejsze dla mocy silnika ( moc wieksza niż wymagana) 10pkt max
cechy jakościowe korzystniejsze dla rozstawu osi ( rozsaw wiekszy niż wymagany) 10pkt max


Wadium:
900zł

Uwagi:
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego w przetargi/ specyfikacje istotnych warunków zamówienia

Firmy uczestniczące