GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950127
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł

Zamawiajcy:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytu przetargu:
Udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł na okres pięciu lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do realizacji 2005 roku.

CPV:


Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 roku ).


Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - realizacja kredytu w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy poprzez przelanie środków kredytowych na konto Urzędu Gminy w Mieścisku: Bank Spółdzielczy Gniezno O/ Mieścisko nr 02 90650006 0030 0300 0231 0001

Osoba odpowiedzialna:
Remigiusz Płażalski

Miejsce skadania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko - pokój nr 16, osobą uprawnioną do przyjmowania ofert jest Pani Jolanta Januchowska.


Oferty mona skada do:
2005-04-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-04-22 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty otwarte zostaną w dniu 22.04.2005 r. godz. 10:00 - pokój nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko.


Kryteria wyboru:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- koszt obsługi kredytu - oprocentowanie i prowizja od kredytu i inne - 80%
- wymagane formy zabezpieczenia kredytu - 10%
- wymagana dokumentacja formalno - prawna - 10 %


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 tel. (061)4278001 w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 - 15:00

Firmy uczestniczceLista załączonych plików      
Ogloszenie o przetargu (31kB) pobierz pokaż