GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4390381
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów i paliw z ropy naftowej: oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2006 r.
obrazek

Zamawiający:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów i paliw z ropy naftowej: oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2006 r.

CPV:
23.12.21.00, 23.12.11.00, 23.11.12.00

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
Warunki udziału w przetargu zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin realizacji:
sukcesywnie od 02.01.2006 do 31.12.2006 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mieczysław Bździak, Rafał Kapczyński

Miejsce składania ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój 16

Oferty można składać do:
2005-12-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-12-13 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, sala sesyjna UG Mieścisko

Kryteria wyboru:
Cena - 100%


Wadium:
A - 2000; B - 1000

Uwagi:
* Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część A obejmuje dostawę oleju opałowego typ lekki do celów grzewczych - przewidywana wielkość dostaw w 2006 r. około 160.000 litrów, część B obejmuje zakup oleju napędowego - 45.000 litrów i beznyny bezolowiowej - 1.200 litrów do gminnych środków transportu.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
* SIWZ można uzyskać do 13.12.2005 - bezpłatnie
* Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 244 z dnia 27.10.2005 pod pozycją 56906


Firmy uczestniczące
BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z.o.o.  
CNT Sp. z o.o.   Wygrany
PPHU PETROL-HAWEN  
IMSO Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWA"  
Stacja Paliw "BIG" Spółka Jawna  
PHU BODPOL