GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950114
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Gorzewo i Kłodzin

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza przetargi nieograniczone

   na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

1. nieruchomość gruntowa rolna położona we wsi

  Gorzewo, działka Nr 74/3 o powierzchni 5,3800

  ha, stanowiąca własność Gminy Mieścisko,

  grunty w klasach: orne kl.V -0,4200, VI- 4,5200

  lasy i grunty leśne kl.V – 0,1100, VI – 0,3300 ha,

  zapisana w księdze wieczystej nr 50707 w

  Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, nie obciążona

  hipotecznie.                     

         

    Cena wywoławcza  -   30.900,-zł.

 

2. nieruchomość gruntowa zabudowana położona we

   wsi Kłodzin działka Nr 96 i 97/2 o łącznej

   powierzchni 0,6500 ha,zabudowana budynkiem

   remizy strażackiej o powierzchni użytkowej

   102,30m2 , zapisana w księdze wieczystej

   Nr 44496 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu,

   stanowiąca własność Gminy Mieścisko nie

   obciążona hipotecznie.

 

      Cena wywoławcza  -   27.000,-zł.

 

3. nieruchomość gruntowa rolna położona we wsi

   Gorzewo działka nr 3/3 o powierzchni 2,2164 ha,

   grunty w klasach: orne kl.IVb – 0,3310,

   V – 0,3840, VI – 1,3433 ha, użytki zielone

   kl.VI – 0,1581 ha,

   zapisana w księdze wieczystej Nr 50706 w Sądzie

   Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy

   Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

 

       Cena wywoławcza – 10.800,-zł.

 

4. nieruchomość gruntowa rolna położona we wsi

   Gorzewo działka nr 3/5 o powierzchni 0,6587 ha,

   grunty w klasach: orne kl.IVb – 0,0965,

   V – 0,1070, VI – 0,4552 ha, zapisana w księdze

   wieczystej nr 50706 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu,

   stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona

   hipotecznie.

 

         Cena wywoławcza – 3.400,-zł.

 

5. nieruchomość gruntowa rolna położona we wsi

   Gorzewo działka nr 3/6 o powierzchni 1,8871 ha,

   grunty w klasach: orne kl.IVb – 0,3371,

   VI – 1,2100, nieużytki – 0,1320, rowy – 0,2080 ha,

   zapisana w księdze wieczystej nr 50706 w Sądzie

   Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy

   Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

 

       Cena wywoławcza – 9.800,-zł. 

 

 

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w dniu 04 listopada 2005r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy w Mieścisku,62-290 Mieścisko Pl.Powstańców Wlkp.13,pok.nr 18

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

Nr 72906500060030030002310002 do dnia 02.11.2005r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11  lub  tel./061/4298010

                  

                                              

                        Wójt Gminy Mieśćisko.

                       

                                                                  Lista załączonych plików      
ogloszenie na przetarg (25kB) pobierz pokaż