GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2897218
od 10 grudnia 2004
Zamówienia publiczne » Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł

Zamawiajcy:
Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko

Tytu przetargu:
Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł na okres pięciu lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 roku.


CPV:


Tryb zamwienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie Gminie Mieścisko kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł na okres pieciu lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 roku
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


Termin realizacji:
Realizacja kredytu w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Remigiusz Płażalski

Miejsce skadania ofert:
W siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko - pokój nr 16, osobą uprawnioną do przyjmowania ofert jest Pani Jolanta Januchowska.


Oferty mona skada do:
2005-07-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2005-07-25 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko.


Kryteria wyboru:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- koszt obsługi kredytu - oprocentowanie i prowizja od kredytu i inne - 80%
- wymagane formy zabezpieczenia kredytu - 10%
- wymagana dokumentacja formalno - prawna - 10 %


Wadium:
brak

Uwagi:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogi
art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 roku ).


Firmy uczestniczceLista załączonych plików      
Ogloszenie o przetargu (31kB) pobierz pokaż