GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950069
od 10 grudnia 2004

Zamówienia publiczne » Przetargi » Zamknięte{ Podkategorie }
 drukuj zawartość tabeli

Zamknięte
 drukuj zawartość tabeli
Odpowiedź na zapytania do SIWZ w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko - 03.06.2015 »

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną niezbędną przy wykonywaniu zadań własnych Gminy Mieścisko w roku 2012 »

Wyjaśnienia do SIWZ - "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola w 2012 roku" »

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola w 2012 roku »

Przetarg nieograniczony na na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2 »

Odpowiedzi na zapytania złożone co do treści SIWZ opracowanej na potrzeby orzeprowadzenia postępowania przetargowego Dostawa produktów i paliw z ropy naftowej:olwju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2008r. »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 137.000 Euro na dowozy młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko w 2008 roku »

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa produktów i paliw z ropy naftowej: oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2008r." »

Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne etap II - zadanie 1" »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Położenie nakładek asfaltowych" »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne - etap 1" »

Wyjaśnienia do specyfikacji - przetarg na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV... »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na zakup koparko-ładowarki kołowej samojezdnej »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie projektów wykonawczych, uaktualnienie kosztorysów inwestorskich, weryfikacja specyfikacji technicznych »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na zakup koparko-ładowarki kołowej samojezdnej »

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Dostawę materiałów elektrycznych" »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę materiałów elektrycznych »

Przetarg ograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku do przepustowości ca 350 m3/dobę" »

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000EURO na obsługę geodezyjną niezbędną przy wykonywaniu zadań własnych Gminy Mieścisko w roku 2007. »