GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4246117
od 10 grudnia 2004
Konsultacje » Konsultacje społeczne » Projekty do konsultacji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEŚCISKO z dnia 23 stycznia 2019 r. - przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko
obrazek

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie procedury konsultacji społecznych w Gminie Mieścisko oraz Zarządzenia Nr 9 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów zarządza się

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r.

w formie:

- przyjmowania pisemnych wniosków i uwag mieszkańców dotyczących zapisów projektów Statutów Sołectw Gminy Mieścisko: Budziejewko, Budziejewo, Gołaszewo, Gorzewo, Jaroszewo Drugie, Jaroszewo Pierwsze, Jaworówko, Kłodzin, Mieścisko, Mirkowice, Miłosławice, Nieświastowice, Piastowice, Pląskowo, Podlesie Kościelne, Podlesie Wysokie, Popowo Kościelne, Sarbia, Wiela, Zakrzewo, Zbietka, Żabiczyn.

 

-protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami Zebrań Wiejskich, przeprowadzonych w celu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

W konsultacjach społecznych mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Mieścisko.

W okresie konsultacji projekt uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko udostępniony będzie do publicznego wglądu:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.miescisko.nowoczesnagmina.pl;

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl;

- w biurze Rady Gminy – pokój Nr 15 w Urzędzie Gminy Mieścisko w dniach i godzinach pracy Urzędu;

- u sołtysa;

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko przez mieszkańców na Zebraniach Wiejskich przeprowadzonych w celu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Wnioski i uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko

można zgłaszać:

1)      w formie ankiety konsultacyjnej poprzez:

a)      złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy;

b)      przesłanie skanu ankiety drogą elektroniczną na adres mailowy Urzędu Gminy: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl;

c)      przesłanie drogą listową na adres Urzędu Gminy.

2)      zgłaszać osobiście podczas Zebrań Wiejskich, przeprowadzonych w celu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Formularz ankiety konsultacyjnej będzie można pobrać:

- w sekretariacie Urzędu Gminy,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl

- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

 

Załączniki:

1)      Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko

2)      Projekt uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko

3)      Ankieta konsultacyjnaobrazek Lista załączonych plików      
OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych (198kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zarządzenie Nr 9 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie statutów (166.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Mieścisko (2.2MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Ankieta konsultacyjna (42kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Ankieta konsultacyjna (187.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż