GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4867575
od 10 grudnia 2004
Obsługa interesantów » Gospodarka odpadami » GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.
obrazek

 

 

MIESZKAŃCU GMINY MIEŚCISKO!

 

 

1.    Z dniem 1 lipca 2015r. Gminę Mieścisko będzie obsługiwać nowy operator wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2 62-064 Plewiska z siedzibą bazy magazynowo-transoprowej Dziewoklucz 69, 64-840 Dziewoklucz, Gm.Budzyń.

2.    Okres na jaki zawarto umowę 01.07.2015r. do 31.12.2016r.

3.    Firma LS-PLUS odkupiła od firmy ALTRANS pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne. Pojemniki na odpady biodegradowalne (brązowe) są bezpłatne dla mieszkańca na cały okres obowiązywania umowy tj. 01.07.2015-31.12.2016. Pojemniki na odpady zmieszane (szare) będące już własnością LS-PLUS mieszkaniec ma do końca 2015r. za darmo. Natomiast od 2016r. mieszkaniec jest zobowiązany:

a.    Zakupić własny, prywatny pojemnik na odpady zmieszane i oddać firmie LS-PLUS pojemnik, z którego dotychczas korzystał

LUB

b.    Wykupić od firmy LS-PLUS niniejszy pojemnik (80 zł brutto pojemnik 120 l, 80 zł brutto pojemnik 240l, 700 zł brutto pojemnik 1100 l – ceny ustala firma LS-PLUS)

LUB

c.    Wydzierżawić od firmy LS-PLUS niniejszy pojemnik (10 zł brutto/mc za pojemnik 120l i 240l, 30zł brutto/mc za pojemnik 1100l – ceny ustala firma LS-PLUS)

 

Ponadto prosimy o wystawienie pojemników do godziny 6:00 w wyznaczonym dniu odbioru w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, zapewniając dogodny dojazd dla specjalistycznych pojazdów. Pojemniki powinny zostać opróżnione do godziny 22:00. W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

Numer kontaktowy do firmy LS PLUS: 517 243 210 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16 Pod ten numer jak również na adres miedziak@lsplus.pl należy zgłaszać wszelkie reklamacje związane z realizowaną umową jak również zlecić można chęć dodatkowego (odpłatnego) odbioru odpadów bądź zamówić inną usługę związaną z zagospodarowaniem odpadów. Strona WWW: www.lsplus.pl

Urząd Gminy Mieścisko Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, tel. 061 4298010, fax. 061 4278088 e-mail: odpady@miescisko.nowoczesnagmina.pl strona WWW: www.miescisko.pl

4.    Do końca 2015r. opłaty nie ulegną zmianie – każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzyma w terminie do 17 lipca 2015r. książeczkę opłat, za pomocą której będzie mógł wnosić opłaty.