GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2950058
od 10 grudnia 2004

Zamówienia publiczne » Przetargi » Rozstrzygnięte


Rozstrzygnięte
 drukuj zawartość tabeli
Rozstrzygnięcie przetargu na"Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od września 2015 r. do grudnia 2016 r. »

Rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudowa sanitariatów - etap 1 »

Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę geodezyjną niezbędną do wykonywania zadań własnych Gminy Mieścisko w 2013 roku »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług cateringowych dla szkół i przedszkola na terenie Gminy Mieścisko w 2013 roku" »

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług cateringowych dla szkół i przedszkola na terenie Gminy Mieścisko w 2012 roku »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną niezbędną do wykonywania zadań własnych Gminy Mieścisko w 2012r. »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola w 2012 roku" . »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola" »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowo Kościelne - etap 1" »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów i paliw z ropy naftopwej : oleju opałowego, oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w 2008r. »

Rozstrzygnięcie przetargu na dowozy młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Mieścisko w 2008 roku »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - "Położenie nakładek asfaltowych" »

Rozstrzygnięcie przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów kanalizacyjnych" »

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy Mieścisko »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola w 2011roku »

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup energii elektrycznej ogłoszonego na dzień 16.03.2012r. »