GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4602304
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Przedsiębiorcy

Dotacje dla firm z Wielkopolski
obrazek

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs z działania 1.5.2.

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna dotacja wynosi 5 mln zł.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu :

www.np-partners.pl

www.fundusze-biznesplany.pl

www.dotacjedlaoze.pl

nr tel. 722395272