GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5092050
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Przedsiębiorcy

Zgłoszenie CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w ZUS
obrazek

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorca będzie mógł zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego oraz swoją rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy w CEIDG. Nie będzie więc musiał w tym celu udawać się do ZUS. Taką możliwość wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893).

Wobec tego od 20 maja 2017 r. przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia będzie mógł - wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - dokonać:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego (formularz ZUS ZUA i ZUS ZZA),
     
  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (ZUS ZCNA),
     
  • zmiany danych wykazanych w wymienionych zgłoszeniach (ZUS ZIUA),
     
  • zgłoszenia wyrejestrowania z wymienionych ubezpieczeń. (ZUS ZWUA).

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS. Co więcej, dniem zgłoszenia do wymienionych ubezpieczeń będzie w takim przypadku dzień złożenia wniosku (CEIDG-1) o wpis do CEIDG wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń.

Omawiane zmiany nie mają jednak zastosowania m.in. do pracowników, zleceniobiorców oraz współpracowników. Tych ubezpieczonych przedsiębiorca (jako płatnik składek) nadal zobowiązany będzie samodzielnie zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS