GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4602309
od 10 grudnia 2004
Dotacje i projekty unijne » Projekt - E-usługi w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim

Projekt „E-usługi w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim”
obrazek

 

obrazek                     obrazek

 

Informacje ogólne

 

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący

2) Gminę Damasławek

3) Gminę Gołańcz

4) Gminę Mieścisko

5) Powiat Wągrowiecki

6) Gminę Wapno

7) Gminę Miejską Wągrowiec

8) Gminę Kiszkowo

9) Gminę Mieleszyn

10) Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

 

Wartość projektu wynosi:  1 561 720,84 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 316 218,32 PLN

 

Cel projektu

 

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z 2 powiatów (wągrowieckiego i gnieźnieńskiego) województwa wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.”

 

 

Zadania zaplanowane w projekcie

 

1) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 7 JST

2) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 8 JST

3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST

4) Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy oraz elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości poprzez zakup programów dziedzinowych w  1 JST

5) Przeszkolenie 42 pracowników samorządowych z 7 JST w obszarze podatków i opłat

6) Przeszkolenie 28 pracowników samorządowych z 8 JST w obszarze nieruchomości

7)Przeszkolenie 154 pracowników samorządowych z 8 JST w innych obszarach dla poprawy efektywności świadczenia usług administracyjnych.

 

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 

1) 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

2) 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

3) 7 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)

4) 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych  (Zad. 2)

5) 8 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)

6) 1 Jednostka Samorządu Terytorialnego, która wdrożyła rozwiązania z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Zad. 4)

7) 224 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)

8) 3 Jednostki Samorządu Terytorialnego, w których uruchomiono punkt potwierdzania profilu zaufanego (Zad.1).

obrazek