GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2804683
od 10 grudnia 2004
Obsługa interesantów » Gospodarka odpadami

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych dla Gminy Mieścisko od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

MIESZKAŃCU GMINY MIEŚCISKO!

 

1.      Z dniem 1 stycznia 2017. Gminę Mieścisko będzie obsługiwać nowy operator wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Odział Wągrowiec ul. Skocka 13A 62-100 Wągrowiec.

2.   Okres na jaki zawarto umowę 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

3.   Właściciel nieruchomości (składający deklarację) jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane (szare pojemniki). Niniejsze pojemniki zostały w większości wykupione lub wydzierżawione przez mieszkańców.

4.  Pojemniki na odpady biodegradowalne (brązowe na trawę i liście) – będące jeszcze własnością firmy LS-PLUS należy wystawić do opróżnienia w dniu 13 stycznia 2017. Firma LS-PLUS odbierze od mieszkańca niniejsze pojemniki po wskazanej dacie.

      Ponadto firma REMONDIS podstawi własne pojemniki na odpady biodegradowalne.

5.   Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej (składający deklarację) otrzyma książeczkę opłat, za pomocą której będzie mógł wnosić opłaty.

6.   Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Popowie Kościelnym jest czynny w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. od 9:00 do 14:00.

7.   Mając na względzie uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu prosimy o  stosowanie się zasad selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieścisko. W celu weryfikacji segregacji na posesjach zostaną przeprowadzone okresowe kontrole. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie wszczęte postępowanie naliczające wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Lista załączonych plików      
Harmonogram 2018 (162.7kB) pobierz pokaż
Segregacja odpadów wg. Ministerstwa Śwrodowiska 2017 (436.4kB) pobierz pokaż
Informacja dla mieszkańca, odpady komunalne (121.9kB) pobierz pokaż