GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
3326561
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Rolnicy

Informacja dla rolników - spis zwierząt
obrazek

Informacja dla rolników

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (wprowadzone ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt należy przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Beata Mączyńska – ZD w powiecie wągrowieckimobrazek Lista załączonych plików      
Spis zwierząt (263.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż