GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2926566
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Rolnicy

Wsparcie producentów mleka i producentów świń

 

Biuro Prasowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biuro Prasowe tel. 22 623 22 62, 22 623 18 38 rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

 

Warszawa, 23.12.2015 r.

 

Wsparcie producentów mleka i producentów świń

21 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

 

Projekt umożliwi przyznanie producentom mleka i świń wsparcia finansowego przewidzianego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1853 z 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Na mocy ww. rozporządzenia Polska otrzymała kwotę 28 946 973 euro. Rozwiązania tego rozporządzenia przewidują także możliwość przyznania dodatkowego finansowania ze środków krajowych do maksymalnej wartości równej 100% kwoty przyznanej danemu krajowi ze środków UE. Polska skorzystała z tej możliwości.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wsparcie zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Łączna pula dostępnych środków została podzielona na powyższe sektory w równych częściach.

Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:

1)     w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;

2)     w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta;

3)     w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, zostało poddanych ubojowi w rzeźni.

Wsparcie będzie udzielone do liczby świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń, sprzedanych przez producenta w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., lecz nie większej niż liczba świń o tym numerze identyfikacyjnym poddanych ubojowi w rzeźni w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. oraz nie większej niż liczba świń posiadanych przez producenta w dniu 30 września 2015 r. i nie większej niż 2000 (wsparcie do produkcji żywca w cyklu zamkniętym). Stawka wsparcia przysługująca do sztuki świni zostanie wyliczona poprzez podzielenie kwoty środków finansowych przypadających na sektor wieprzowiny przez sumę wszystkich świń, do których przysługuje pomoc (ustalonej na podstawie złożonych wniosków).

Biuro Prasowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biuro Prasowe tel. 22 623 22 62, 22 623 18 38 rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

 Lista załączonych plików      
Wsparcie sektora mleka i wieprzowiny (291kB) pobierz pokaż