GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
3326634
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Rolnicy

Informacja o naborze wniosków dla rolników - PROW 2014-2020 na „Modernizacje”
obrazek

 

Z PROW 2014-2020 na „Modernizacje” rusza nabór wniosków na trzy obszary pomocy.

 

Został ogłoszony nabór wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Termin składania wniosków od 19 października do 17 listopada 2015 r.

 

Wsparcie będą objęte inwestycje związane z:

-        rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;

-        rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

-        rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

 

W całym PROW 2014-2020 przewidziano łącznie 1,3 mld euro na to Działanie. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.

 

O kolejności przyznawanych środków będzie decydowała ilość uzyskanych punktów, które będą przyznawane za wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, uczestnictwo rolnika w unijnym systemie jakości, czy inwestycja która będzie realizowana służy ochronie środowiska oraz czy rolnik ma nie więcej niż 40 lat.

 

Szczegółowe przepisy zawarte są Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.