GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2926571
od 10 grudnia 2004
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Rolnicy

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - Zagrożenie nową chorobą: Epidemiczną biegunką świń

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Zagrożenie nową chorobą: Epidemiczną biegunką świń

 

Inspekcja Weterynaryjna informuje o wzrastającym ryzyku szerzenia się Epidemicznej Biegunki Świń (ang. Porcine Epidemic Diarrea - PED) w Europie.

Dotychczas potwierdzono chorobę w następujących krajach UE: Holandia, Niemcy, Austria. Pomimo, że epidemiczna biegunka świń nie podlega obowiązkowi zwalczania ani rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014. 1539), jednak może spowodować istotne straty w hodowli świń.

Epidemiczna biegunka świń to choroba wirusowa, która występuje tylko u świń, nie jest zoonozą. W jej przebiegu stwierdza się głównie objawy kliniczne ze strony układu pokarmowego, co ma związek z tym, że obecność wirusa stwierdza się w jelitach (po 36 godzinach od momentu zakażenia).

Najczęściej występujące objawy kliniczne to: okresowo występująca biegunka (tuczniki), depresja, utrata apetytu (lochy), wodnista biegunka (prosięta). Najbardziej wrażliwe są prosięta, u których śmiertelność może dochodzić do 100 %. Padnięcia występują w mniejszym stopniu u warchlaków; u macior i tuczników zazwyczaj nie są odnotowywane. Sekcyjnie: zmiany w nabłonku błony śluzowej jelit, jelita są rozdęte i przekrwione, zniszczone kosmki jelitowe, przezroczysta błona śluzowa jelit.

Przeniesienie wirusa może nastąpić wraz z przemieszczeniem świń, zanieczyszczonych środków transportu zwierząt oraz pasz. Wirus wykazuje tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się.

 

W związku z powyższym posiadacze świń powinni dążyć do zabezpieczenia stad świń przed tą chorobą, w szczególności przestrzegania zasad dobrej praktyki hodowlanej i bioasekuracji w gospodarstwach oraz zaopatrzenia się w bezpieczne pasze oraz nowe zwierzęta od pewnych i sprawdzonych dostawców.