GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
5013271
od 10 grudnia 2004
Dotacje i projekty unijne » Kapitał Ludzki

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
obrazek

 

W Gminie Mieścisko od marca 2011 roku uczniowie klas I-III szkół podstawowych realizują projekt ze środków unijnych pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I-III”. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym przez jeden rok szkolny natomiast w szkole Podstawowej w Mieścisku przez trzy lata.

 

Łączna wartość projektu 117 940,18  w ramach tej kwoty zostały zakupione do szkół meble  (stoliki i krzesła dla uczniów, zestawy komputerowe) – na kwotę 11 794, pozostała kwota zabezpieczy wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

  • Zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Mieścisku
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

31 grudnia 2011 roku projekt zakończyła szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym.

 

W dalszym ciągu Szkoła Podstawowa w Mieścisku realizuje zajęcia i na dzień 30 września zrealizowano:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także

zagrożonych dysleksją

W ramach zadania zrealizowano łącznie 325 godzin zajęć. Zadanie kierowane jest zarówno do chłopców jak i dziewczynek. Grupy docelowe zostały scharakteryzowane pod kątem płci. Dzieci wchodzące w skład grupy wyznaczone zostały adekwatnie do dysfunkcji. Dzieci

uczestniczące od początku projektu w widoczny sposób poprawiły elementy płynności czytania, głoskowania.

  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

W ramach zadania zrealizowano łącznie 154 godzin zajęć. Zadanie kierowane jest zarówno do chłopców jak i dziewczynek. Grupy docelowe zostały scharakteryzowane pod kątem płci. Dzieci wchodzące w skład grupy wyznaczone są adekwatnie do dysfunkcji. Dzieci

uczestniczące od początku projektu poprawiły wymowę niektórych głosek.

  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym

W ramach zadania zrealizowano łącznie 193 godziny zajęć. Zadanie kierowane jest zarówno do chłopców jak i dziewczynek. Grupy docelowe zostały scharakteryzowane pod kątem płci. Dzieci wchodzące w skład grupy wyznaczone zostały adekwatnie do dysfunkcji.

  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Mieścisku

 W ramach zadania zrealizowano łącznie 197 godzin zajęć. Zadanie kierowane jest zarówno do chłopców jak i dziewczynek. Grupy docelowe zostały scharakteryzowane pod kątem płci. Dzieci wchodzące w skład grupy wyznaczone zostały adekwatnie do dysfunkcji.

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

W ramach zadania zrealizowano 37 godzin zajęć w Szkole Podstawowej w Mieścisku.

 

Zadanie kierowane jest zarówno do chłopców jak i dziewczynek. Grupa docelowa została scharakteryzowana pod kątem płci, a dzieci wchodzące w skład grupy zostały wybrane

zgodnie z ich uzdolnieniami.

 obrazek Lista załączonych plików      
Kapitał Ludzki (48kB) obrazek pobierz obrazek pokaż