GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4867601
od 10 grudnia 2004
Dotacje i projekty unijne » Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z realizacji projektu
obrazek

obrazek

Mieścisko, 18.06.2012 r.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu  „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”

 

 

Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” realizowany jest od października 2009 r. do sierpnia 2012 r.

Organizatorami projektu są Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. z Gdyni.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

Patronami projektu są: Kuratorzy Oświaty z województw: Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego.

Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce.

Adresowany był do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, z czego:

 • w ramach utworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych 1800 uczniów  miało możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, w grupach liczących po 10 uczniów
 • w ramach powołanych przez Uniwersytet Szczeciński Naukowych Kołach Projektowych brało udział 120 uczniów.

Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości, prowadzonych przez nauczycieli gimnazjów oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych .

Praca w grupach projektowych  umożliwiała rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru nauk matematyki i fizyki oraz z zakresu przedsiębiorczości, ponadto umożliwiała rozwój umiejętności uczenia się, interpersonalne, komunikacyjne.
Uczniowie korzystali ze wsparcia  akademickiego w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez realizację m.in. zajęć, spotkań, mentoringu, festiwali i wycieczek naukowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.
Uczniowie rozwinęli umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-learningu.
 Uczestnictwo w grupie lub kole przedsiębiorczości umożliwiło rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Korzyścią dla uczniów była trzyletnia praca nad rozwijaniem zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyką lub przedsiębiorczości.
Bezpośrednią korzyścią było nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego i twórczego myślenia.

Gimnazja biorące udział  w projekcie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie na ich własność.
Szkoły miały możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdrożenia wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji e-learningowej.

Z Gimnazjum w Mieścisku w projekcie brało udział 22 uczniów, którzy byli podzieleni na dwie grupy z kompetencji przedsiębiorczość.

Pierwsza grupa licząca 12 osób była pod opieką pani Anny Bronikowskiej.

Skład grupy (98/31_p_g1):

Patrycja Banach, Jakub Bazylewicz, Ilona Kozłowska, Monika Mączyńska, Kamila Napierała, Magdalena Nowak, Natalia Przybył, Julia Sobiszewska, Alicja Zarzeczna, Jerzy Wąsowicz, Katarzyna Siódmiak.

 

W grupie drugiej było 10 osób, a opiekunem był pan Mariusz Wasela.

Skład grupy (98/31_p_g2):

Ida Borowska, Olga Sierschuła, Mikołaj Kozikowski, Przemysław Pleszewski, Jakub Szczepański, Monika Zachwieja, Dominika Nowakowska, Sara Stępień, Weronika Leszek, Kamila Wojtaś

 

Zadaniem grup było zrealizować 5 wybranych tematów projektowych oraz 3 projekty z inną szkołą.

 

Grupa I zrealizowała następujące tematy projektowe:

 

 1. Unia Europejska – szanse i zagrożenia dla Polski.( projekt wyróżniony, w nagrodę udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu)
 2. Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem. ( projekt wyróżniony)
 3. Znaczenie środków masowego przekazu. ( I miejsce w projektach – udział w Festiwalu Uczniowskich Grup projektowych w Poznaniu)
 4. Najbliższy dom dziecka ( projekt wyróżniony).
 5. Domowe inwestycje.

Grupa weźmie udział w Uczelnianym Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu.

 

W ramach Międzyszkolnych Grup Projektowych grupa współpracowała z gimnazjalistami z Zespołu Szkół z Pszczewa (woj. Lubuskie) i nauczycielką panią Agnieszką Skowron.

Wspólnie zrealizowano następujące tematy:

 1. Źródła finansowania gospodarstwa domowego.

Grupy zdobyły I miejsce, nagrodą była 5 dniowa wycieczka do Krakowa w maju 2011 r.

 1. E- biznes i sposoby jego wykorzystania.
 2. Znaczenie alternatywnych źródeł energii.

Projekt zdobył I miejsce,  nagrodą jest wspólna wycieczka do Warszawy na początku wakacji

( 30.06- 4.07.2012 r).

 

Grupa II zrealizowała następujące tematy projektowe:

 1. Unia Europejska.
 2. Środowisko naturalne w Polsce ( projekt wyróżniony)
 3. Poznaj region, w którym mieszkasz. ( projekt nagrodzony – udział w Festiwalu Uczniowskich Grup Projektowych w Poznaniu)
 4. Recykling na co dzień.
 5. Domowe inwestycje.

 

Grupa druga zrealizowała 3 projekty w ramach Międzyszkolnych Grup Projektowych z Zespołem Szkół z Krobi ( woj. Wielkopolskie) i panem Robertem Grupą.

 

Grupy wspólnie zrealizowały następujące tematy projektowe:

 1. Moje miasto.
 2. Alternatywne źródła energii.
 3. Znaczenie środków masowego przekazu.

 

Uczniowie realizowali projekt po godzinach lekcyjnych, w dni wolne od zajęć często  w soboty.

Zbierając materiały do projektu i prezentacji multimedialnej przeprowadzali wywiady, robili ankiety, chodzili na wycieczki do urzędów, wykonywali zdjęcia i organizowali różne akcje np. zbiórki słodyczy na paczki świąteczne dla dzieci z domu dziecka, zbiórki makulatury, organizowali wycieczki.

Grupy musiały prowadzić e-kronikę na platformie projektu.

Każdy uczeń miał swój kod dostępu i swoją stronę.

Uczniowie musieli też rozwiązywać testy wiedzy ( 16 testów sprawdzających wiedzę), wypełniać ankiety, wykonywać lekcje e-learningowe z fizyki, matematyki i przedsiębiorczości. Każdy uczeń musiał zaliczyć około 180 lekcji e- learningowych.

Realizując projekt międzyszkolny uczniowie kontaktowali się przez forum na platformie, poczty na stronie lub w inny sposób przez internet.

 

Projekt wymagał systematycznej pracy i wielu godzin spędzonych przy komputerze.

Wszystkie działania należało dokumentować na platformie. Nauczyciele prowadzili dzienniki z zapisami zajęć, obecnościami uczniów, sprawdzali też testy i ankiety.

Projekt był trudny, ale bardzo ciekawy. Uczniowie mogli korzystać z wielu źródeł informacji, rozwijać kompetencje w zakresie matematyki, fizyki i przedsiębiorczości.

W szkołach były przeprowadzone wykłady i warsztaty przez wykładowców z Uniwersytetu Szczecińskiego. W tych wykładach uczestniczyli też uczniowie klas trzecich nie realizujący projektu.

Udział w projekcie przyczynił się do rozwinięcia wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli.

 

 

                                                                                                  Anna Bronikowska

                                                                                                  Mariusz Wasela

Strona projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl

 

Strona grupy - 98/31_P_G1

http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/AnonimowyStronaGrupy.aspx?gid=62048

 obrazek Lista załączonych plików      
Sprawozdanie z realizacji projektu (65.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż