GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2992026
od 10 grudnia 2004
Współpraca » Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Od 1990 r. Mieścisko współpracuje z Maartensdijk - De Bilt w Holandii. Integracja międzynarodowa obejmuje szeroki zakres zainteresowań, wymianę doświadczeń oraz osiągnięć. W ostatnim czasie relacje między mieszkańcami obu partnerskich gmin przybrały charakter bardziej prywatny. Przyczyniły się do tego wzajemne kontakty grup młodzieżowych oraz kadry urzędniczej.

Szczególną rolę w sferze współpracy odgrywa działalność kulturalna i sportowa. Tradycyjnie od 1995 r. młodzież szkolna zapraszana jest na organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zawody sportowo – rekreacyjne.

Z niemieckim Scharnebeck w powiecie Lüneburg i francuską gminą Retiers, władze samorządowe utrzymują związek już kilka lat. Podpisane umowy o współpracy w 1997 i 2000 r.  zaowocowały już wieloma inicjatywami realizowanymi wspólnie przez mieszkańców zaprzyjaźnionych gmin.

Rada i Wójt Gminy są zainteresowane dalszą intensyfikacją współpracy zagranicznej oraz będą dążyć do realizacji tego celu.