GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
4205933
od 10 grudnia 2004
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna - wykaz miejsc
obrazek

REJESTRACJA

 

Od 1 stycznia 2019r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (67) 26 80 558 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

O  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

O  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Mieścisko:

I Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu

Wtorki od 1200 do 1600  (Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko)

 

 obrazek Lista załączonych plików      
Wykaz_punktow_nieodplatnej_pomocy_prawnej_na_rok_2019 (94.4kB) obrazek pobierz