GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje dla Przedsiębiorców i Rolników » Rolnicy

WAŻNE !!! Drób - obowiązkowe prowadzenie dziennika dotyczące liczby oraz opis zdrowia stada.

WAŻNE !!!

 

Drób - obowiązkowe prowadzenie dziennika dotyczące liczby oraz opis zdrowia stada.

 

Hodowcy drobiu muszą prowadzić codziennie dokumentację dotyczącą liczebności i stanu stada drobiu. Takie obowiązki wprowadziło rozporządzenie ministra rolnictwa z 4 kwietnia dotyczące zwalczania ptasiej grypy.

 

Zgodnie z tym prawem rolnik, który hoduje kury, kaczki czy inne ptactwo musi przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami czy przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

Do kurnika tylko z dzienniczkiem.

 

Jednak rozporządzenie nakazuje rolnikom także wypełnianie obowiązków biurokratycznych.

 

Po pierwsze, każdy gospodarz, który hoduje drób musi zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób.

 

Po drugie, jego obowiązkiem jest codzienny przegląd stada drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Co musi znaleźć się w dzienniku stada drobiu?

Jak to wygląda w praktyce? Według wzoru opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, odpowiedni dokument powinien zawierać:

 

1)    dane właściciela stada drobiu,

2)    miejsce przebywania stada, czyli adres gospodarstwa,

3)    stan liczbowy drobiu w gospodarstwie na dzień 6.04.2017 r. (dzień wejścia w życie rozporządzenia),

4)    wyszczególnioną liczebność poszczególnych gatunków ptaków, o ile występują: kur, kaczek, gęsi, indyków, gołębi, perliczek, przepiórek, kuropatw, bażantów, strusi.

 

Należy także podać dane osoby prowadzącej przeglądy stada.

Następnie należy codzienne uzupełniać wyniki przeglądów stada drobiu o całkowitą ilość sztuk drobiu w gospodarstwie, ilość i gatunek padłych sztuk drobiu w danym dniu oraz informację, czy zaobserwowano spadek pobierania paszy lub spadek nieśności.

 

Obowiązek informowania o objawach klinicznych u drobiu.

 

Rolnik jest także zobowiązany zawiadomić lekarza weterynarii, gdy wystąpią u drobiu następujące objawy kliniczne:

a)    większa śmiertelność,

b)    znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi, paraliż˙ nóg i skrzydeł, niezborność´ ruchów),

c)    duszności,

d)    sinica i wybroczyny,

e)    biegunka,

f)     nagły spadek nieśności.

 

Wzór informacyjny z codziennych przeglądów został  opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu.

 

Informacja Beata Mączyńska

Redaktor: Piotr Mnichowski Źródło: Beata Mączyńska
Utworzony: 2017-04-28 10:06:15 Ostatnia zmiana: 2017-04-28 10:06:54