GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje ogólne » Aktualności, ogłoszenia

XXXVIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki 4 wrzesień 2016 r. - zdjęcia

W niedzielę 4 września odbyły się tradycyjne XXXVIII Targi Michałowskie i Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Mieścisku. Po mszy św. barwny korowód dożynkowy przemaszerował na stadion sportowy, gdzie kontynuowano uroczystość. Gospodarzem tegorocznych dożynek była wieś Kłodzin, Starostami Lucyna i Franciszek Stolarz, a grupę wieńcową tworzyli młodzież i dzieci rolników. Po odśpiewaniu Roty i obrzędzie dożynkowym w wykonaniu zespołu „ Sarbianie” głos zabrał pan Andrzej Banaszyński Wójt Gminy Mieścisko. W swoim przemówieniu powitał zaproszonych gości, podsumował tegoroczne żniwa, podziękował za trud oraz złożył życzenia rolnikom oraz wszystkim, którzy pracują w rolnictwie. Po przemówieniu pan wójt, z-ca Przewodniczącej Rady Gminy  oraz Starostowie Dożynek przystąpili do obrzędu dzielenia się chlebem. Były także przemówienia gości: Starosty Powiatu Michała Piechockiego, Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Bogdana Fleminga, Przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Fili w Poznaniu Alicji Kobus i Przedstawicielki partii PiS z Wągrowca Haliny Sobota. Na ręce pana Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły życzenia i gratulacje od:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka; Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna; Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka; Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego; Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej; Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk. Nie zabrakło także podziękowań i gratulacji, które wręczył Wójt wyróżniającym się mieszkańcom: Stanisławowi Magda, Pawłowi Urbańskiemu, Andrzejowi Serwatka, Zdzisławie Bruss,  Bożenie Zochowskiej , Joannie Zielińskiej, Iwonie Kubickiej, Joannie Wituckiej, Marianowi Wituckiemu, Radosławowi Matuszczakowi, Krzysztofowi Pawlińskiemu ,Tomaszowi Kozłowskiemu,  Annie i Jarosławowi Małeckim, Iwonie Chudzickiej, Irminie Pawłowskiej, Barbarze Hendrzyk – Majewskiej, Grażynie Walczak, Beacie Smykowskiej, Violetcie Lipowicz, Joannie Rosa, Marii Ewertowskiej – Szygenda, Helenie Szymańskiej, Mirosławie Pietrzak.

Po części oficjalnej wystąpił zespół folklorystyczny „ Wielkopolanie”, a potem został przedstawiony dorobek artystyczny i sportowy gminy. Wystąpili: zespół ludowy „ Jarzębinki”, zespół „ Mażoretki”,

grupa taneczna „ Pasemka”, Akademia Ruchu i Sztuk Walki „ OTOGAI”.

Wystąpił zespół „ Czysta Energia”, a o godz. 1800 rozpoczął się koncert „ SARAGOZZA SHOW”. Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną przy dźwiękach zespołu „ Kama”.

 

Galeria zdjęć z XXXVIII Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych

 

Dziękujemy wszystkim sponsorom

Sponsorzy XXXVIII Targów Michałowskich i Dożynek GminnychLista załączonych plików      
Galeria XXXVIII Targi Michałowskie (37.6MB)        
Redaktor: Piotr Mnichowski Źródło: Gmina Mieścisko
Utworzony: 2016-09-07 12:14:22 Ostatnia zmiana: 2016-09-07 12:53:09